หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | webboard |
Breaking News ! บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 ช่วยคุณได้
ทั่วไป
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ความเป็นมา
การดำเนินงาน
ภารกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
บริการจัดให้
มูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี
แผนที่
Content
กิจกรรมภายในบ้านพัก
ทำเนียบ
อัลบั้มภาพ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว
Link
ค้นหา
จังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ศูนย์ประชาบดี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 กลุ่มเป้าหมาย พบ 1 รายการ 

D1


กลุ่มเป้าหมาย

 

  1. เด็กแรกเกิดถึง 18 บริบูรณ์ ที่ประสบปัญหาทุกประเภท
  2. เด็กเร่ร่อน ขอทาน ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนทุกข์ยาก อยู่ในสภาวะยากลำบาก
  3. เด็กที่ประสบปัญหาไม่สมควรแก่วัย เสี่ยงต่อการกระทำผิด
  4. เด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทางเพศถูกบังคับ กักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือถูกล่อลวงข่มขื่นและค้าบริการทางเพศ ไม่ว่าจะถูกบังคับหรือทำไปโดยไม่สมัครใจ
  5. เด็กที่ถูกใช้เป็นเครื่องเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกกระทำทารุณด้วยวิธีต่าง ๆ
  6. สตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
  7. ครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัยและประสบปัญหาครอบครัว
  8. ครอบครัวอยู่ระหว่างการติดตามหาสามี ภรรยา บุตรที่หายหรือพลัดหลง
  9. ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท
ดูรายละเอียดสินค้า

© Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 29 |