หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | webboard |
Breaking News ! บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 ช่วยคุณได้
ทั่วไป
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ความเป็นมา
การดำเนินงาน
ภารกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
บริการจัดให้
มูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี
แผนที่
Content
กิจกรรมภายในบ้านพัก
ทำเนียบ
อัลบั้มภาพ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว
Link
ค้นหา
จังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ศูนย์ประชาบดี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 ความเป็นมา พบ 1 รายการ 

A1


ความเป็นมาบ้านพักเด็กและครอบครัว

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 เดิมสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็ก สตรี ครอบครัว และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยจัดบริการด้านปัจจัยสี่ควบคู่ไปกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น การรักษาพยาบาล และด้านสังคมสงเคราะห์ การส่งกลับภูมิลำเนา การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งต่อมาในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรับปรุงโครงสร้าใหม่ เพื่อให้ภารกิจตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทำให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดย้ายไปสังกัดกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน

ดูรายละเอียดสินค้า

© Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 27 |