หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | webboard |
Breaking News ! บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 ช่วยคุณได้
ทั่วไป
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ความเป็นมา
การดำเนินงาน
ภารกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
บริการจัดให้
มูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี
แผนที่
Content
กิจกรรมภายในบ้านพัก
ทำเนียบ
อัลบั้มภาพ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว
Link
ค้นหา
จังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ศูนย์ประชาบดี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 พันธกิจ พบ 1 รายการ 

A4


พันธกิจ

1. ป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครอง และบำบัดฟื้นฟูผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๕๖ , พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

2. พัฒนาระบบการจัดการ การจัดสวัสดิการทางสังคม และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ตรงตามมาตรฐาน

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพให้เกิดการทำงานที่่เข้มแข็งและยั่งยืน

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของบุคลากรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ดูรายละเอียดสินค้า

© Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 53 |