หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | webboard |
Breaking News ! บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ประชาบดี สายด่วน 1300 ช่วยคุณได้
ทั่วไป
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ความเป็นมา
การดำเนินงาน
ภารกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
บริการจัดให้
มูลนิธิบ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรี
แผนที่
Content
กิจกรรมภายในบ้านพัก
ทำเนียบ
อัลบั้มภาพ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

นางอุรัยวรรณ์ แสงแก้ว
Link
ค้นหา
จังหวัดสุพรรณบุรี
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
ศูนย์ประชาบดี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ภารกิจ

ป้องกัน แก้ไข พิทักษ์สิทธิ์ คุ้มครอง

และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่าย

ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

เพื่อพัฒนาและให้บริการอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้ และสังคมมั่นคง© Copyright, 2012 All rights reserved. Visitor = | Online : 51 |